ZASADY WSPÓŁPRACY

  1. Tekst dostarczają Państwo drogą elektroniczną w formacie *.doc, *.docx. Materiał powinien być przygotowany w jednym pliku.
  2. Grafikę należy przesłać oddzielnie w formie umożliwiającej edycję.
  3. Po weryfikacji tekstu informujemy Autora o przyjęciu/odrzuceniu zlecenia. Ustalone zostają szczegóły odnośnie: formatu książki, projektu okładki, wysokości nakładu oraz ostatecznego kosztu wydania.
  4. Korekta i redakcja wykonywana jest w edytorze tekstu MS Word (z włączoną opcją „śledzenia zmian”). Poprawiony tekst przekazujemy Autorowi do akceptacji.
  5. Minimalny nakład wynosi 50 egzemplarzy. Liczba dodruków jest nieograniczona (chyba że umowa stanowi inaczej).
  6. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 2 miesięcy od podpisania umowy.