Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami

Agnieszka Kowalczewska
(red. nauk.)

  • ISBN: 978-83-65009-13-5
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 235
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 1
  • Format: B5

Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, w których omówiono podstawowe instrumenty miękkiego zarządzania, takie jak: komunikacja, motywowanie, zaufanie, kompetencje, przywództwo oraz zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie wiedzą w organizacjach i tworzenie środowiska pracy. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy wydziałów zarządzania wyższych uczelni z kilku ośrodków akademickich w Polsce.
Celem autorów niniejszej publikacji jest szczegółowy opis oraz analiza rozpatrywanych instrumentów miękkiego zarządzania. Rosnące znaczenie coraz bardziej wykwalifikowanych zasobów ludzkich we współczesnych organizacjach oraz relacji między kierownikami różnych szczebli zarządzania a pracownikami, uzasadnia podjęcie tego tematu.
Książka jest przeznaczona dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania nowoczesnymi organizacjami, zarówno biznesowymi, jak i administracyjnymi oraz dla pracowników naukowych zainteresowanych problematyką wykorzystania miękkich metod zarządzania.