OFERTA

Usługi wydawnicze

Wydawnictwo EMENTON zajmuje się odpłatnym wydawaniem książek na zlecenie autorów.


Przygotowywanie tekstu do druku w języku polskim:
  • korekta książek naukowych, prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych
  • redakcja w zakresie ekonomii i zarządzania
  • skład i łamanie publikacji (rysunki, tabele, wykresy, bibliografia, przypisy)

Projekt graficzny oraz przygotowanie okładek do druku

Oferta skierowana jest do:
  • klientów indywidualnych (studentów, doktorantów, profesorów)
  • klientów instytucjonalnych (uczelni wyższych, urzędów, itp.)