Dyskusje o zarządzaniu 8
kultura zarządzania

W. Kowalczewski, B.R. Kuc (red. nauk.)

  • ISBN: 978-83-65009-18-0
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 180
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 1
  • Format: B5

Niniejsza broszura jest rezultatem ósmego sympozjum dyskusyjnego, profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się 19 maja 2016 roku w Warszawie. Tematem przeprowadzonej dyskusji były problemy związane z kulturą zarządzania różnego rodzaju organizacjami, a więc kształtowaniem się wzajemnych relacji między pracownikami i ich przełożonymi.
Przyjęty temat dyskusji uznano za ważny i interesujący, ponieważ dzisiaj sukces każdej organizacji, sprawność jej działania zależy w coraz większym stopniu od zaangażowania jej pracowników.