Dyskusje o zarządzaniu 7
Dylematy jakości kształcenia na kierunku zarządzania

W. Kowalczewski, B.R. Kuc
(red. nauk.)

  • ISBN: 978-83-65009-15-9
  • Rok wydania: 2016
  • Liczba stron: 103
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 1
  • Format: B5

Prezentowana czytelnikom broszura stanowi wynik kolejnego sympozjum dyskusyjnego profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się 26 listopada 2015 roku w Warszawie. Tematem przeprowadzonej dyskusji były problemy związane z kształceniem na kierunku zarządzania w szkołach wyższych i przygotowaniem przyszłej kadry menedżerskiej. W dyskusji wzięło udział dwudziestu profesorów zajmujących się tematyką zarządzania z różnych ośrodków naukowych oraz dwóch prezesów przedsiębiorstw.