Dyskusje o zarządzaniu 6
miękkie koncepcje zarządzania

W. Kowalczewski, B.R. Kuc
(red. nauk.)

  • ISBN: 978-83-65009-12-8
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 96
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 1
  • Format: B5

Niniejsza broszura jest rezultatem kolejnego sympozjum dyskusyjnego profesorów dyscypliny nauk o zarządzaniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2015 roku w Warszawie. Tematem dyskusji były problemy związane z wykorzystaniem miękkich metod zarządzania w polskich przedsiębiorstwach. W dyskusji wzięło udział dwudziestu czterech profesorów zajmujących się tematyką zarządzania z różnych ośrodków naukowych oraz dwóch zaproszonych prezesów małych firm.