Aksjologia organizacji i zarządzania
Na krawędzi kryzysu wartości

Bolesław Rafał Kuc

  • ISBN: 978-83-65009-07-4
  • Rok wydania: 2015
  • Liczba stron: 278
  • Oprawa: miękka
  • Wydanie: 1
  • Format: B5

Książka jest poświęcona perspektywie aksjologicznej w naukach o zarządzaniu, czyli aksjologii w węższym znaczeniu. Wątki i konstrukcje aksjologiczne w tej dyscyplinie są rozwijane od początku jej wyodrębnienia. Dużo jest wypowiedzi o charakterze fragmentarycznym, wzmiankowym, na ogół dość powierzchownych.
Celem autora było przedstawienie w miarę całościowej koncepcji aksjologii zarządzania. Aksjologia zarządzania opiera się na wartościach ukształtowanych w pięciu, ważnych dla współczesnego zarządzania obszarach: pracy, kultury, rozwoju, techniki (technologii) i moralności.
Autor podjął próbę odpowiedzi na kilka pytań: czym jest wartość w zarządzaniu? Z jakich wartości zbudowany jest system aksjologiczny w zarządzaniu? Czym zajmuje się aksjologią zarządzania?